MyEnergy ass e “groupement d’intérêt économique”, dee vun dräi Ministèren an d’Liewe geruff gouf fir d’Promotioun vun enger optimaler Notzung vun der Energie esou gutt vun den Entreprisen ewéi vun de Privatleit. Dës Struktur, déi laut Online-Organigramm 16 Persoune beschäftegt, huet säi Sëtz an engem Wunnhaus op der Stater Gare, an der rue Michel Rodange op Nummer 28.

An dësem Zesummenhang freet den LSAP-Deputéierten Franz Fayot elo d’Ministere fir Infrastrukturen, Ekonomie a Logement an enger parlamentarescher Fro, firwat de Lëtzebuerger Staat weiderhin seng Bureauen a Villaen an a Wunnhaiser, déi haaptsächlech an Wunnquartiere stinn, installéiert.

Weider wëll den LSAP-Politiker gewuer ginn, op d’Regierung d’Autorisatioun vum Stater Schäfferot ageholl huet, fir dat ugeschwatent Gebai fir Bureauen an net fir Wunnzwecker ze notzen an ob si zu hirer Ausso steet, d’Praxis opzehalen, fir Wunnengen zu Bureauszwecker ze notzen an esouguer sech dofir anzesetzen fir dass dës Gebaier hirer ursprénglech geplangter Notzung erëm zougefouert ginn.

Schliisslech freet de Franz Fayot ob d’Regierung sech bewosst ass, dass esou eng Politik ëmsou méi einfach ëmzesetzen ass, ewéi momentan den Immobiliemaart fir Bureau bei wäitem grouss genuch ass, an esou erlaabt Wunnhaiser fir déi Zwecker ze notzen, fir déi se autoriséiert a gebaut goufen.


 

Monsieur Mars Di Bartolomeo
Président de la Chambre des Députés
Luxembourg

Luxembourg, le 23 novembre 2016

 

Monsieur le Président,

J’ai l’honneur de poser la question suivante à Monsieur le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, à Monsieur le Ministre de l’Economie, ainsi qu’à Monsieur le Ministre du Logement.

MyEnergy est un groupement d’intérêt économique mis en place par les trois ministères intéressés à l’utilisation optimale de l’énergie aussi bien par les entreprises que par les particuliers. Cette structure qui emploie 16 personnes selon son organigramme reproduit sur son site Internet, est installée dans une maison d’habitation sise 28, rue Michel Rodange à Luxembourg-Gare.

Veuillez croire, Monsieur le Président, en l’assurance de mon profond respect.

Franz Fayot
Député