Vereedegung an der Chamber vum Simone Asselborn-Bintz

News

Mär felicitéieren eisem Simone häerzlech fir seng Vereedegung als Chamber-Deputéiert fir de Rescht vun dëser Legislaturperiode. Mär wënschen der all Courage an eng glécklech Hand bei all deene wichtegen Dossier’en déi nach bis den Oktober wäerten decidéiert ginn.

Mär soen awer och eisem Komerod Roger Negri villmools Merci fir déi laang Joren wou hien d’Interêts vun eis all an der Chamber op eng exemplaresch Aart a Weis vertrueden huet.

 

Artikel am Wort