John Kass

Suessem

69 Joer

pensionéierten Ausbilder an der Energieelektronik

Member vun der Bautekommissioun