Jemp Schlesser

Bieles

53 Joer

Privatbeamten

Gemengeconseiller

President vun der Finanz- a Loyerskommissioun