Antoine Steffen

Bieles

66 Joer

pensionéierte Chimiste

Member vun der Bauten- a Finanzkommissioun