Wuert vum President

Sammy Wagner

Häerzlech Wëllkomm!

Eisen Internetsite soll Dir d’Méiglechkeet bidden zu all Moment op eis Positiounen zouzegräifen oder mat eis a Kontakt ze trieden.

Als LSAP Stengefort läit eis näischt méi um Häerz wéi d’Wuel vun alle Leit déi bei eis liewen. Dofir setze mir eis all Dag an. Op d’Besoine vun all eenzele kann ee virun allem op kommunale Plang séier agoen.

Wéi mir eis dat konkret virstellen, frees Du dech?

D’Äntfert op dëss Fro fënns du an eisem – Roude Fuedem – . Periodesch gëtt dës  Publikatioun mat eise Meenungen a Positiounen an d’Bréifboîte an der Gemeng verdeelt an och hei um Internet publizéiert.

Nieft eiser politescher Aarbecht, organiséiere mir awer och zënter 2016 de Stengeforter Solidaritéitslaf. Bei dësem Lafevent steet net de Chrono am Virdergrond, mä d’Solidaritéit mat deene Leit deenen et an eiser Gesellschaft net esou gutt geet,  – sief et wëll se vun enger schwéierer Krankheet betraff sinn oder an der Prekaritéit musse liewen. Den Erléis vum Laf gëtt dofir och all Joer fir de gudden Zweck gespent.

Wanns Du eng Fro hues, Loscht hues eis ze ënnerstëtzen a matzeschaffen, dann zéck net dech bei mir ze mellen.

E-mail: wagner.sammy@gmail.com

Tél: +352 661 919 089

Ech hoffe mir gesinn eis.

Bescht Gréiss,

Sammy Wagner
President LSAP Stengefort