Comité

Sektioun Stengefort

Comite 2019 non cadre

Foto vum Comité, opgeholl 2019

President: Wagner Sammy, Hagen / Tél: 661 919 089

Vice-President: Pettinger Guy, Kleinbettingen

Secrétaire: Nicole Unsen-Barthélemy, Kleinbettingen

Trésorière: Marie-Jeanne Hoffmann-Collé, Steinfort

Éierepresident: Jean Asselborn

Membren: Sylvie ASSELBORN-HUBER, Théo BÜCHLER, Marianne DUBLIN-FELTEN, Pierre DZIADEK, Guy ERPELDING, Daniel FALZANI, Gisèle GELZ-HELBACH, Guy LAROCHE, Anne MATHEKOWITSCH, Hortense OSTACH, Patrick SCHANK