Bilan 2011 – 2017

Hei fann dir d ‘Erklärungen zu de Punkten déi mir als Oppositiounsfraktioun an deene leschte 5 Jore mat der Majoritéit gedroen hunn an awer och déi Punkte wou mir, vun eiser Säit, op kee Fall ënnerstëtze konnten.

Bilan 2011 – 2017