Quartier Alzette – eng Bestandsopnahm vum Projet

News

Gëschter, den 1. Oktober, ware mir zesummen mat den Kollegen vun der LSAP Esch d’Ausstellung “Quartier Alzette” um Site ARBED-Schëffleng besichtegen an eis e Bild dovunner maachen. Op der Plaz stoung eis den Här Yves Biwer vun der Entwécklungsgesellschaft AGORA déi fir dëse Projet zoustänneg ass Ried an Äntwert. Him e grousse Merci fir seng Zäit an déi informatiounsräich Diskussioun.

De Projet a Form vun enger Maquette, de Gewënnerprojet, virun den Aen gëtt et engem eréischt richteg bewosst wat fir eng Envergure dëse Projet tëscht Esch a Schëffleng huet. Soumat wuessen déi zwou Gemengen Esch a Schëffleng baulech zesummen.

Op ongeféier 62 Hektar soll e komplett neie Quartier fir ronn 10.000 Awunner entstoen. Dozou kommen nach zousätzlech Aarbechtsplazen an ëffentlech Infrastrukturen an Institutiounen. Dat ass ongeféier wéi wann een Schëffleng nach ee Mol op deem Site géif bauen, just an enger anerer méi kompakter Form.

Et ass ze bemierken dass trotz enger ganzer Rei gutt Usätz an Iddien déi an dësem Projet ugeduecht sinn, nach vill Thematiken gekläert musse ginn bevir de Projet Realitéit ka ginn. Virun allem sinn d’Beräicher Mobilitéit, Densitéit an Duerchmëschung vunn den Notzungen wéi Wunnen/Schaffen nach op de Leescht ze huelen. Doriwwer eraus geet et och drëms d’Auswierkungen op déi ugrenzend Quartieren an op eis Gemeng am Detail ze iwwerpréiwen, notamment wat de Trafic ugeet.

Mir vun der LSAP wäerten déi nächst Schrëtt vun dësem Projet vu méi no betruechten an eis op all Fall dofir asetzen dass dëse Projet esou mann Nuisancen a negativ Auswierkungen op eis Gemeng huet. Am Idealfall soll wa méiglech eng Opwäertung vun der Liewensqualitéit vun de Schëfflenger Bierger erduecht ginn.

Alleguerten déi mat waren e grousse Merci.