Nuit du Sport: A firwat net bei eis?

News

D’Schëfflenger Jusoen bedaueren d’Entscheedung vum Schäfferot, dass Schëffleng net un der Nuit du Sport deelhëlt. Trotz wuessende Besicherzuelen an de leschte Joren an der Méiglechkeet d’Diversitéit vum Schëfflenger Sportsliewen ze demonstréieren, de Veräiner eng Plattform ze ginn sech ze presentéieren an d’Schëfflenger ze motivéieren sech sportlech ze betätegen setzt de Schäfferot mat hirer Entscheedung e negatiivt Signal. D’Jusoen fuerderen, dass d’nächst Joer erëm d’Kultur, Sport a Fräizäitkommissioun den Optrag kritt un dësem nationalen Event deelzehuelen.