E puer Wierder un d´CSV

News
Léif Kolleege vun der CSV Schëffleng
Wärenddeem schonns vill Gemenge Moossnamen ergraff hunn fir hir lokal Geschäftswelt ze ënnerstëtzen, huet d’Majoritéit hei zu Schëffleng zu dem Thema nach bis elo wéineg opweises. Nodeems d’LSAP eng Motioun fir eng Ënnerstëtzung eragereecht huet, si mir der Opfuederung vum Schäfferot nokomm an hunn dem Gemengerot e Reglement virgeluecht. Mat deier Propose géifen d’Geschäftsleit all selwecht profitéieren. D’Aussoen d’Propose vun der Oppositioun wier en Hirngespinst , ass net nëmmen eng reegelrecht Frechheet, mä och e Schlag an d’ Gesiicht vun alle Geschäftsleit.
Mä Propose vum Buergermeeschter, fir Akafsbongen un d’Senioren a Beamten ze verdeelen, ass effektiv Géisskanepolitik, well do d’Geschäftsleit ënnerschiddlech profitéieren. Vun enger aktiver Ënnerstëtzung kann also bei der CSV absolut keng Rieds sinn. Grad an dëse fir d’Geschäftsleit schwéieren Zäite bräicht een eng schnell, direkt a gerecht finanziell Hëllef vun der Gemeng. D’CSV-déi Gréng-Majoritéit zeechent sech hei awer leider erëm, wéi esou oft, doduerch aus, datt gezéckt gëtt, Decisiounen ze huelen an alles onnéideg an d’Längt gezu gëtt. Wéi laang wëllt Dir nach waarden, ier Dir endlech eppes maacht?
Mir wënschen eng schéi Vakanz, bléift gesond a schlooft schéi weider léif CSV Schëffleng Kolleegen.