Roland FEIPEL

• Gebuer: 11. Juli 1958 / 58 Joer
• Lëtzebuerger
• Papp vun 2 Kanner
• Léier als Gäertner
• Huet 37 Joer als Gäertner op der Gemeng geschafft
• Engagementer: Fanfare Concordia Mäertert; Syndicat d'Initiative Mäertert; Fëscherveräin Mäertert

“Ee Liewen ënner de Leit an am Service vun der Gemeng. Ech kennen all Eck, weess wou de Schong dréckt a wäert mech asetzen, datt de Suergen, och de klenge Suergen, Rechnung gedroe gëtt. Dofir stellen ech meng Kandidatur."