Nadine BOEVER épouse LANG

• Gebuer: 25. Januar 1968 / 49 Joer
• Lëtzebuergerin
• e-mail: calix@pt.lu
• Bestuet, Mamm vun 2 Kanner
• LTJB Gréiwemaacher: Ofschloss Section Commerce
• Schafft als Employée op der Banque Raiffeisen
• Engagementer: Union Mäertert-Waasserbëlleg

“Ech brauch a sichen de Kontakt mat de Leit. Eng Gemeng muss, grad wann si esou wiisst wéi eis, den Zesummenhalt an d’Gemeinschaftsliewe vun de Bierger fërderen duerch maximal Ënnerstëtzung vum Veräinsliewen an d’Schafe vu gesellschaftlech wichtege Strukturen. Dofir wäert ech mech asetzen.‘‘
Contact
calix@pt.lu