Claude FRANZEN

• Am Gemengerot zanter 2000
• Gebuer: 1. August 1968 / 48 Joer
• Lëtzebuerger
• e-mail: franzen68@gmail.com
• Bestuet a Papp vu 4 Kanner
• Geléierte Schräiner
• Schafft als Beamten op der CCSS
• Engagementer: OGB-L (President); CIGR (Vize-President); Conseil d'Administration Muselheem; KABEMEWA (Keesserevisor); ORT; SIAEG; Fëscherveräin Waasserbëlleg; Keeleclub Waasserbëlleg

”Meng Engagementer decke sech mat mengen Hobbyen, dat ass ee Glécksfall, dee mir et liicht mécht, fir mat Spaass aktiv dobäi ze sënn.”
Contact
franzen68@gmail.com