Meet us!

Net klassifizéiert

Der LSAP ass vill dru geleeën deng Meenung ze kennen fir elo an och an Zukunft Politik am Interessi vun alle Matbierger, zesummen!, ze gestalten.

Mam neien Video-Konferenzen Kalenner ginn deng LSAP-Deputéiert sech ee weidert Instrument fir de reegelméissegen Austausch mam Bierger.

Du hues eng Fro oder ee Virschlag deens de gären mat eisen Deputéierten géings diskutéieren?

Da begéin eis ganz einfach an engem Teams®-Videocall.

Sich der ee passenden Datum aus, schreif dech an a lass!

Lëtzebuergesch:

  • 30. Juni 2021 @ 18h30

Franséisch:

  • 07. Juli 2021 @ 18h30

LSAP, #zesummen.