Allgemeng Informatiounen

D’LSAP an Zuelen

6 Ministeren

1 Staatssekretärin

13 Deputéiert

1 Europadeputéiert

3 Ënnerorganisatiounen

19 Buergermeeschteren

38 Scheffen

138 Gemengeconseilleren

9 Aarbechtsgruppen

48 Sektiounen

5000 Memberen