Äer nei LSAP-Equipp am Gemengerot

News

An der Gemengerotssëtzung vum 24. Februar gouf de Patrick Ciuca vu Nidderkäerjeng als neie Gemengeconseiller vereedegt. Hien iwwerhëllt domat d‘Mandat vum Jos Thill. A sénger Untrëttsried huet de Patrick souwuel dem Jos Thill wéi och dem Fred Reuter (deen als Nächstgewielten op e weidert Mandat verzicht) Merci gesot datt sie him d‘Chance ginn an de Gemengerot nozeréckelen.
De Patrick wënscht sech eng gutt a kollegial Zesummenaarbecht mat alle Parteien am Gemengerot.
Als laangjährege Pompjee, ass natierlech d‘Sécherheet dem Patrick säi groussen Dada, mee hie wëll sech och besonnesch fir d‘Verkéiersproblematik an eiser Gemeng asetzen.
Als LSAP Sektioun Gemeng Käerjeng si mir immens frouh de Patrick Ciuca un der Säit ze hunn am Gemengerot a mir sinn iwwerzeecht dovun, datt mir zesummen och aus der Oppositioun eraus eng gutt Politik fir eis Matbierger kënne maachen.
Nodeems zejoerts schon d‘Monique Thiry-De Bernardi nogeréckelt ass, ass eis Equipp am Gemengerot elo komplett an eisen Erneierungsprozess ass domat ofgeschloss.
Mat 2 Fraen an 3 Männer, 2 aus der fréierer Gemeng Kéinzeg an 3 aus der fréierer Gemeng Bascharage si mir lo gutt opgestallt fir d‘Intressien vun eise Bierger beschtméiglechst ze vertrieden.

Foto:

Vu Lénks no Riets: Äer nei LSAP-Equipp am Gemengerot
Arsène Ruckert, Monique Thiry-De Bernardi, Yves Cruchten, Mireille Duprel, Patrick Ciuca