Dossier

Budget 2019

D’lescht Joer hate mär ee Budget mat ville verschiddenen Projeten, leider sinn se bei wäitem net all realiséiert ginn z.B. […]

Ee Schlass, Vill Suen awer kee Konzept (Gemengerot vum 30.5.2018)

De Projet vun der Renovatioun vum Site vum Uespelter Schlass kascht gutt 8 Milliounen Euro, niewent den 3.7 Milliounen Euro […]

frisange.lu ass aus den 90er Joren

Op Nofro vun Bierger, déi sech beschwéieren dass een um Internet Site vun der Gemeng Fréiseng näischt fënnt an no […]

Budget 2018 (Gemengerot vum 11.1.2018)

Op den Ordinären Budget huet de Schäfferot naturgeméiss wéineg Afloss, dëse Budget huet wuel awer vill Afloss op eis Bierger. […]