Patrick Keller

pour Aspelt

Patrick KELLER (26)
célibataire
Informatiker a Student / informaticien et étudiant
  • Member vum Comité LSAP-Sektioun Fréiseng
  • Member vun den «Uespelter Reitfrënn» Amis de l’équitation à Aspelt