Diskussiounsowend mam Georges Engel

2018

Wéi al Joers invitéiert d’LSAP Sektioun vun der Gemeng Fréiseng/Helleng/Uespelt (no der Ass.générale) ob en Diskussiounsowend.

Des Kéier zum wichtegen, wann och schwieregen Thema Mobilitéit a Verkéier. Dir sidd häerzech wellkomm.