Zum internationalen Dag géint Homophobie, Transphobie an Biphobie…

Gudd fir Esch!
…well all Mënsch verdéngt Léift an Akzeptanz fir dat wat en ass!