De JS-Comité

Laurent BOQUET

President

Julie FUCHS

Vizepresidentin

Chiara ONTANO

Sekretärin

Alexandra WERNERT

Responsabel Kommunikatioun

Ben FUNCK

Tresorier