Geschicht vun der Sektioun Dikrich

Déi Dikricher Sektioun ass eng vun 60 Sektiounen déi d’Lëtzebuerger Aarbechter Partei (LSAP) formt. Zanter der 2. Halschent vum 20te Joerhonnert spillt déi Dikricher LSAP Sektioun eng wichteg Roll am politesche Liewen vun der Gemeng Dikrich.

Vun 1952 bis 1957 huet déi Dikricher LSAP Sektioun den Buergermeeschter an der Stad Dikrich gestallt. Dëst an der Persoun vum Henry Cravatte.

Tëscht 1964 an 1969 hat d’LSAP Dikrich déi absolut Majoritéit am Gemengerot. Den Henry Cravatte war Buergermeeschter, ier hien an d’Regierung komm ass. Den Marcel Krier an den Michel Ewen, allebéid Schäffen, sinn als Buergermeeschter nogeréckelt. Aner Schäffen waren den Paul Jost an den Jeng Dillmann als Schäffen.

Vun 1970 bis 1993 waren déi gewielten Vetrieder vun der Dikricher LSAP Sektioun an der Oppositioun.

Vun 1994 bis 2005 war d’LSAP Dikrich an der Majoritéit am Dikricher Gemengerot. Danièle Wagner, déi éischt sozialistesch Fra déi Buergermeeschter ginn ass, huet d’Stad Dikrich vun 1994 bis 2001 dirigéiert. Un hirer Säit, als Schäffen, den Claude Haagen.

Vun 2001 bis 2005 huet den Claude Haagen den Posten vum Buergermeeschter iwwerholl, an den René Blum war Schäffen.

Vun 2006 bis 2011 war d’LSAP Dikrich, trotz staarkem Wahlresultat, op d’Oppositiounsbänk gedréckt ginn.

Bei den Wahlen vum Oktober 2011 huet d’LSAP Dikrich déi absolut Majoritéit kritt. Den Posten vum Buergermeeschter huet den Claude Haagen iwwerholl, mat un senger Säit d’Schäffen Claude Thill an René Kanivé.

2017 huet d’LSAP fir déi 1. Kéier an der Geschicht et fäerdeg bruecht d’absolut Majoritéit ze verteidegen. De Claude Haagen bleiwt Buergermeeschter. De René Kanivé gëtt 1. Schäffen. De Claude Thill gëtt 2. Schäffen vun der Stad Dikrich.

An den No-Krichs-Wahlen, huet d’LSAP Dikrich folgend Resultater erreecht:

1951 33.72% 4 Sëtz (vun engem Total vun 11 Sëtz )
1957 43.70% 5 Sëtz
1963 50.60% 6 Sëtz
1969 38.00% 4 Sëtz
1975 14.50% 1 Sëtz
1981 32.29% 3 Sëtz
1987 30.50% 3 Sëtz
1993 35.96% 4 Sëtz
1999 36.64% 4 Sëtz
2005 38.17% 5 Sëtz (vun engem Total vun 13 Sëtz )
2011 53,11% 7 Sëtz (vun engem Total vun 13 Sëtz )
2017 47,01% 7 Sëtz (vun engem Total vun 13 Sëtz )

 

Députéiert vun der LSAP Dikrich

Am Laf vun der 2. Halschent vum 20. Joerhonnert hunn 2 Memberen eis Sektioun an der Chamber vertrueden: Henry Cravatte an Michel Ewen.

Zanter 2009 ass den Claude Haagen an der Chamber, als Vertrieder vir den LSAP-Nordbezierk.

D’Presidenten vun der LSAP Sektioun Dikrich:

1957-1972 CRAVATTE Henry
1972-1981 SPEICHER Metty
1981-1994 WAGNER Danièle
1994-2005 BLUM René
2005-2016 HAAGEN Claude
2016- THILL Claude

Historique des élus des partis de la gauche lors des élections communales d’après-guerre à Diekirch.