INVITATIOUN LIFE-STREAM 7.12.2020 Mitgliederversammlung

Heimatter lueden mir Dech an op

EN DISKUSSIOIUNS-OWEND ZUM THEMA DIDDELENGER GEMENGEBUDGET

2021

PROJETS AN INVESTISSEMENTER ZOU AN FIR DIDDELENG

Presentéiert vum Comité zesummen mat eisem Schäfferot als Live-Stream.

Wou leien eis Prioritéiten?

Wat sinn déi grouss Dossieren?

Wou gëtt investéiert?

Kuerz virun der Versammlung fannt dir den Link fir op den Live-Stream ze kommen op eiser Internet-Säit

Froen an Kommentaren während dem Live-Stream kennen per Mail op dudelange@lsap.lu era geschriwwe ginn oder per Live-Chat op Google, Youtube oder Telefon nr +352 691 584 671 Andy Reiffers.

Mat léiwe Gréiss, fir den Comité,

Martine Kohn                                                                      Guy Schubert
Presidentin                                                                                    Sekretär