Assemblée Générale 2021

News

Regardez à nouveau notre assemblée générale 2021 en ligne!

 

Ordre du Jour:

 1. Begréissung duerch d‘Presidentin Martine KOHN
 2. Aktivitéit-Rapport vum Sekretär Guy SCHUBERT
 3. Message vum Parteipresident Yves CRUCHTEN
 4. Finanz-Rapport vum Keessier Nico STEFFEN
 5. Rapport vun der Kontroll-Kommissioun
 6. Kuerz-Berichter vun FS an JS
 7. Diskussioun an Unhuelen vun den Berichter
 8. Message vun der Bezirkspresidentin Simone ASSELBORN-BINTZ
 9. Presentatioun an Unhuelen vun eise neie Statuten. Download-vum Projet
 10. Usprooch vum Buergemeeschter Dan BIANCALANA
 11. Allgemeng Aussprooch

 

Galerie photo