Jonk Sozialisten

COMITE EXECUTIF

Président : Gledis Kryeziu

Secrétaire : Gucati Eliza

Coordinateur JSD & LSAP Dudelange : Dylan Ferreira

Trésorier : Dylan Ferreira

Vice-Président : Edi Paçarada

MEMBRES DU COMITE

Georges Sold
Marwa Hidan
Safa Hidan
Almina Selimovic
Andy Reiffers
Claire Bodry
Mara Lisarelli
Dany Moreira

D´Jonk Sozialisten Diddeleng sinn eng sozialistesch Jugendorganisatioun vun der LSAP an schaffen natierlech autonom un eegen Projeten an schaffen eegen Iddien aus fir déi Jonk Bierger zu Diddeleng.
Mir setzen eis fir eng sozial, gerecht an progressiv Gesellschaft an.
JSD ass net nëmmen vun senger laangjäreger aktiver Politik bekannt mat villen Prominenten Politiker déi entweder um Gemengenniveau geschafft, mä och an der Regierung aktiv eng Sozial Politik matgestalt hunn.

Eis Zil ass natierlech déi Sozial Politik weider auszebauen an eis Zäit unzepassen.
Eis Aufgab besteet fir mat den Bierger am Alter vun – bis Problematiken an der Gesellschaft oder an der Politik ze diskutéieren an eng demokratesch an gerecht Léisung fir jiddwereen ze fannen.

D’Grondwäerter vu Sozialismus, Fräiheet, Gerechtegkeet a Solidaritéit bilden deemno Basis an Zil vun eisem politeschen Engagement

Jonk Sozialsiten Letzebuerg