Däerfe Banken d‘Virementer vun ONGen a Richtung Kuba blockéieren?

Verschiddenen Informatiounen no géifen divers Lëtzebuerger Banken Viremente vun humanitären Organisatioune blockéiere, mat der Begrënnung si géifen d’Bankeregelung am Kader vum amerikaneschen Embargo géint Kuba applizéieren. Esouguer den einfache Versement vun de Cotisatioune vun de Membere vun dësen Organisatioune géife refuséiert ginn.

Rezent krut esou eng unerkannten a vum Staat ënnerstëtzen ONG, déi sech fir d’Verbesserung vun de Liewensbedingunge vun de Bewunner op Kuba asetzt, e Virement op e Kont an der Belsch refuséiert, mat dem deene kubaneschen Uertschaften, déi vum Hurrikane Matthew zerstéiert goufen, gehollef sollt ginn.

Dës Zort vu Blockage géife wéi et schéngt awer eréischt säit e puer Joer applizéiert ginn, dëst obwuel den Embargo säit dem Ufank vun den 1960er Jore besteet.

An dem Kontext wëll den LSAP-Deputéierten Franz Fayot an enger parlamentarescher Fro un den zoustännege Finanzminister gewuer ginn, ob dëse Bescheed weess iwwert de Blockage, ob esou eng Praxis och fir aner Länner ewéi nëmme fir Kuba gëllt, a wa jo opgrond vu wéi enger legaler Basis dës Regelung applizéiert gëtt bzw. ob déi invoquéiert Legislatioun korrekt vun de Banken applizéiert gëtt. Schliisslech freet de Franz Fayot, ob déi aktuell Bankeregulatioun net misst nogekuckt ginn, fir an Zukunft esou Tëschefäll ewéi déi beschriwwen, ze evitéieren?

 


 

Monsieur Mars Di Bartolomeo
Président de la Chambre des Députés
Luxembourg

                                                                                                                             Luxembourg, le 27 janvier 2017

 

Monsieur le Président,

Conformément à l’article 80 du règlement de la Chambre des Députés, j’ai l’honneur de poser la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre des Finances.

Il me revient que certaines banques luxembourgeoises bloqueraient des virements effectués par des organisations humanitaires au motif d’appliquer la régulation bancaire dans le cadre de l’embargo américain contre Cuba. Même de simples versements de cotisations de la part de membres de ces organisations seraient refusés.

Récemment, une organisation non gouvernementale reconnue et cofinancée par l’Etat, œuvrant pour l’amélioration de la qualité de vie des habitants à Cuba, s’est ainsi vu refuser un virement qui constituait une contribution pour venir en aide aux localités dévastées par l’ouragan Matthew en octobre 2016, vers le compte d’une banque en Belgique.

Cette pratique de blocages aurait, d’après mes informations, débuté il y a quelques années seulement, alors que l’embargo américain évoqué par les banques pour justifier ces blocages, est en place depuis le début des années 1960.

Au vu de ce qui précède, j’aimerais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre des Finances :

  • Monsieur le Ministre des Finances a-t-il connaissance de tels refus de virement en relation avec Cuba par des banques luxembourgeoises ? Monsieur le Ministre a-t-il connaissance de cas similaires concernant des organisations humanitaires œuvrant pour le bien d’autres pays que Cuba ?
  • Si oui, quelle est la base légale invoquée pour justifier ces blocages ? Monsieur le Ministre est-il d’avis que la législation invoquée est appliquée correctement par les banques ?
  • De l’avis de Monsieur le Ministre, faudrait-il revoir la régulation bancaire actuelle de manière à éviter de tels incidents ?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.

 

Franz Fayot
Député

Facebook
Twitter